Qui no tingui una iaia teixidora no podrà fer-li un porta agulles com aquest :P

by - 16:14

Follow @ptitatelier